Stockholm Runt

Happy skapar grafisk profil åt Stockholm Runt

Stockholm Runt hjälper fastighetsägare att hitta evakueringslägenheter i Stockholms innerstad.

Stockholm Runt är ett gammalt fastighetsbolag som bildades 1961 och vi blev ombedda att designa om deras logotyp. Deras originallogotyp från -61 hade en avbildning av Sankt Erik, men detta är något som numera förknippas mest med Stockholms Stad och vi valde därför att placera en stilisering av stadshuset i den nya logotypen.

Med tanke på deras långa historia och företagskultur valde vi att gå på retrolinjen när vi skapade den grafiska profilen.