Här följer ett exempel på hur vi arbetar. Vi har tagit produktionen av en webbplats som exempel då det är det vanligaste uppdraget vi får, men givetvis kan detta se lite olika ut beroende på om vi ska ta fram logotyp, annat marknadsmaterial etc.
[one_fourth][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last]
[one_fourth]

Idé & skiss

[/one_fourth][one_fourth]

Planering

[/one_fourth][one_fourth]

Produktion

[/one_fourth][one_fourth_last]

Leverans

[/one_fourth_last][one_fourth]Tillsammans med er tar vi fram en grundidé som utgår från just er verksamhet, vision, målgrupp, marknadsplan etc. Detta blir en grov skiss som visar att vi har förstått era behov och en första visuell bild för er.[/one_fourth][one_fourth]När vi har en färdig skiss börjar vi planera arbetet med er webbplats där vi sätter prioriteringspunkter och tar fram en tidsplan. Vi skapar eventuellt även en lista med uppgifter och material vi kan komma att behöva från er.[/one_fourth][one_fourth]Efter att vi har meddelat er hur lång tid arbetet kommer att ta och ni har levererat ev. material i form av texter, bilder etc. så börjar vi producera webbplatsen. Ni kan f.r.o.m. nu följa arbetet via en länk som skickas till er.[/one_fourth][one_fourth_last]När allt är klart och godkänt av er levererar vi er nya webbplats i form av uppläggning på er server kopplat till ert domännamn samt ett USB-minne med alla bilder, texter och typsnitt som vi har använt i produktionen av er webbplats.[/one_fourth_last]