2012 omsatte e-handel 31,6 miljarder kronor, enligt e-barometern från HUI

I takt med att det dagliga Internetanvändandet i världen ökar, ser man även en enorm ökning på e-handelsmarknaden. Men många vill ha en bit av kakan så det gäller
att göra det bra!

För att er webbutik ska bli framgångsrik måste ni hela tiden ha era kunder i fokus. Era kunder måste känna att ni har tänkt på dem på alla sätt och att ni månar om dem mer än vad era konkurrenter gör.

Vad kan Happy Monster göra för att ni ska lyckas?

Jo, vi bygger er webbutik med Era kunder i åtanke! Som med mycket annat är det A och O att ha en bra grund, en stabil plattform att bygga sitt nya e-handelsimperium på.

Vi har genom åren utvecklat ett gäng webbutiker och vet att ingenting är svart eller vitt… För att bygga en bra webbutik behöver man en bra grundkod, tilltalande design, och mycket pedagogik. Det ska vara enkelt och tydligt för kunden, vill de köpa en vara så ska det gå snabbt och vara tydligt vad det är de får för sina pengar.

När Posten för en tid sedan gjorde en undersökning där man frågade vad som var den enskilt största anledningen till att svenskarna handlar via Internet istället för i en vanlig butik, svarade drygt 50 % att det är bekvämare och sparar tid.